30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

KANUN

ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6333                                                                                               Kabul Tarihi: 22/6/2012

MADDE 1  (1) Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2  (1) Bu Sözleşmenin eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3  (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/6/2012

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ