26 Ocak 2012 PERŞEMBE                     Resmî Gazete                                           Sayı : 28185

 

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ

ARASINDA KARA GÜMRÜK GEÇİŞ NOKTALARININ ORTAK

KULLANIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

 

Kanun No. 6269 Kabul Tarihi: 12/1/2012

MADDE 1 – (1) 11 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu

 

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ