31 Aralık 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (3. Mükerrer)
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5760
Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2012 tarihli ve 2012/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/12/2013 tarihli ve 22278 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ