31 Aralık 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (2. Mükerrer)
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5725
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/12/2013 tarihli ve 83167 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ