19 Şubat 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1  5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet
(ABD Doları/m2)
68.09 Yalnız alçı ve alçı esaslı bileşiklerden levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri 5
 


MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütü

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ