HİZMETE ÖZEL

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-10.06

Konu : Gözetim ile Görevli Memurlar

GENELGE

(2014/2)

Gümrük gözetiminin yürütülmesinden sorumlu olacak personelin yapacağı iş ve işlemlere

ilişkin olarak Gözetim ile görevli memurların sisteme entegrasyonu konulu 2013/18 sayılı

Genelgenin yürürlülük tarihi 01/09/2014 olarak değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Müsteşar V.

 

 DAĞITIM:

 Merkez ve Taşra Teşkilatı

 HİZMETE ÖZEL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi Tel: (0312) 306 3813

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ