28 Şubat 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28927
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1  18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)'in ek-1’inde yer alan tablonun 59 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

59 6908.90.93.90.11 El yapımı çiniden olanlar 700
 


MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ