Tebliğler

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1) 19.02.2014

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.02.2014

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.02.2014

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis 05.02.2014

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1) 29.01.2014

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4) 23.01.2014

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2014

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2014

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1) 05.04.2014

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) 05.04.2014

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4) 11.04.2014

el Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34) 19.04.2014

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8) 26.04.2014

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26.04.2014

2015 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ çalışma tebliği 26.09.2014

İnceleme Raporu 30.12.2014

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 14.03.2015

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20.03.2015

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 21.03.2015

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 01.04.2015

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN (TEBLİĞ NO: 2004/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ 01.04.2015

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:115)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 01.04.2015

 
Kullanıcı:  
Şifre: