Yönetmelikler

4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul 05.02.2014

Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.2014

Türk Petrol Kanununu Uygulama Yönetmeliği 22.01.2014

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2013

Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik 03.12.2013

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.11.2013

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.03.2014

Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 29.03.2014

Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer 29.03.2014

Garanti Belgesi Yönetmeliği 13.06.2014

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.02.2015

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13.03.2015

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 16.03.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 26.03.2015

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 02.04.2015

 
Kullanıcı:  
Şifre: